IKC

Informační a komunitní centrum
na ZĹ  BeneĹĄov, DukelskĂĄ 1818

Evropská unieEvropský sociální fondMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOP vzdělávání pro konkurenceschopnostZákladní škola Benešov Dukelská
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Prázdninová sout?ž

Za uplynulé období fungování IKC jsme získali dojem, že d?ti do IKC rády
chodí, knihy školní knihovny si p?j?ují a to nejen k prohlížení obrázk?,
ale i pro obsah knihy jako takové. Kdo sáhne po knize v dob? kdy má v
batohu spoustu knížek - u?ebnic, ten vezme do ruky knihu i v dob? volna.
Proto jsme pro období prázdnin vyhlásili sout?ž. S knížkou plnou p?íb?h?
se dá v lét? zažít n?co zajímavého. Vyzvali jsme d?ti, aby svoje zážitky s
knihou p?edali i ostatním a to formou literární nebo výtvarnou.Do sout?že
se zapojilo hodn? d?tí, 60 z celkového po?tu 599 d?tí, všichni formou
výtvarnou. V kategorii 1.-2. t?ída 4 d?ti, v kategorii 3.- 5. t?ída 8 d?tí a na
druhém stupni, což m? velice pot?šilo, byl zájem ješt? v?tší. V kategorii 6.-
7. t?ída jsme 3 vít?zné obrázky vybírali z 25 dílek a v kategorii 8.-9. t?ída
mezi 23 dílky.
D?kuji za Vᚠzájem o knihy, o sout?ž a obdivuji ty, kte?í p?knou formou
umí vyjád?it sv?j pocit z knihy.
knihovnice IKC

Výsledky sout?že najdete zde.


2009 © ZĂĄkladnĂ­ ĹĄkola BeneĹĄov DukelskĂĄ realizace: fullvent & emweb