Díky Operačnímu programu Evropské unie „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ realizujeme na naší škole od 1. ledna 2009 do 31. října 2011 projekt „Informační a komunitní centrum (IKC) na ZŠ Benešov, Dukelská 1818“. V krátké době vybudujeme v naší škole víceúčelové informační a komunitní centrum spojené s knihovnou a studovnou. V prostorách tohoto centra bude především probíhat výuka jazyků včetně českého a dalších naukových i estetickovýchovných předmětů s využitím nainstalované didaktické techniky. Budou zde probíhat malé kulturní a vzdělávací akce typu přednášek a prezentací pro třídy, sídlit zde bude školní knihovna.V odpoledních hodinách bude centrum volně přístupné pro žáky, kde budou moci smysluplně a také bezplatně trávit svůj čas, požádat o pomoc s přípravou na vyučování, využívat materiální a technické zázemí naší školy (počítače, internet, encyklopedie, různé učebnice, časopisy, fond knihovny, multimediální záznamy, ...). K většímu využití didaktické techniky centra budou sloužit výukové materiály, které vyučující v rámci projektu vytvoří a poskytnou svým kolegům.